A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
Drámapályázat – kortárs dráma
2017. december 20., 11:20
Az Esztrád Színház pályázatot hirdet új magyar nyelvű drámák létrehozására.
Drámapályázat – kortárs dráma Az Esztrád Színház pályázatot hirdet új magyar nyelvű drámák létrehozására.
A pályázat célja, hogy tehetséges íróknak lehetőséget kínáljunk a bemutatkozásra, pályájuk elindítására.
Az élet mindennapi kérdéseire minden korban a leggyorsabban a színpadi művek reflektáltak. Kifejezetten mai emberi és társadalmi problémákat, gondolatokat bemutató műveket várunk a pályázóktól. A legjobb műveket színpadra állítjuk. Azokat a drámákat, melyeket közlésre alkalmasnak tartunk, nyomtatott formában is megjelentetjük.
Egy pályázó több pályaművet is beküldhet. A pályázaton részt vehetnek magyarországi és határon túli írók. Pályázni nyomtatásban és interneten még meg nem jelent, színpadon még bemutatásra nem került művel lehet.

A pályázat két kategóriában kerül kiírása:
1. Kortárs magyar nyelvű pódiumszínpadi előadásra alkalmas, maximum 3-4 szereplős dráma
2. Kortárs magyar nyelvű nagyszínpadi előadásra alkalmas dráma

A pályázatra bárki jelentkezhet. Életkor alsó határa 14 év, felső határ nincs.
A pályázatra jelentkezés határideje 2018. április 19.

A pályázati jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
1. Kitöltött pályázati adatlap 1 példányban. A pályázati adatlap letölthető a www.esztradszinhaz.hu honlapról.
2. Önéletrajz 1 példányban.
3. Eddig megjelent írások listája, a megjelentetés helyének feltüntetésével 1 példányban. Ennek hiánya nem von maga után kizárást.
4. Rövid szinopszis a műről 3 példányban.
5. A teljes művek benyújtása 3 példányban.

A jelentkezés és a pályaművek benyújtása:
A jelentkezést és a pályázatokat két formában kell benyújtani:
- 3 példányban, nyomtatott formában az Esztrád Színház (Budapest, 1095 Lechner Ödön fasor 1.) postai úton. A borítékon fel kell tüntetni: „Drámapályázat – pódium”, vagy „Drámapályázat – nagyszínpad”.
- elektronikus úton csatolt fájlként az esztradpalyazat@gmail.com e-mail címre. Tárgy: Drámapályázat – pódium, vagy Drámapályázat – nagyszínpad.

A pályázat díjazása:
Kortárs magyar dráma – (pódiumszínpad) 1. helyezett: 1.000.000 Ft
Kortárs magyar dráma – (nagyszínpad) 1. helyezett: 1.000.000 Ft

Hiánypótlás:
Hiánypótlásra a pályázati határidő előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat postai és elektronikus úton a fent megadott címre kell eljuttatni

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
- nem felel meg a kiírt pályázati feltételeknek,
- benyújtása határidőn túl történik,
- az adatlap hiányos vagy nem valós adatokat tartalmaz.

Az elbírálás határideje:
A beadástól számított legfeljebb 40 munkanap.

A pályázat elbírálása:
A pályázatot az Esztrád Színház bírálja el.

Az értékelés szempontjai:
Az újrafordítás, fordítás minősége, eredetisége.
A pályázók a döntésről a bírálattól számított 15 munkanapon belül írásban kapnak értesítést az Esztrád Színház részéről. A nyertesek névsorát az Esztrád Színház megjelenteti a honlapján. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.
A pályázati felhívás letölthető az Esztrád Színház www.esztradszinhaz.hu/palyazatok honlapjáról.

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:
Pályázati koordinátor: Takács Adel
Telefon: +36 70 367 16 48
szinhaz.esztrad@gmail.com