A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
Műfordító drámapályázat - kortárs dráma
2017. december 20., 12:00
Az Esztrád Színház pályázatot hirdet új magyar nyelvű műfordítás létrehozására.
Műfordító drámapályázat - kortárs dráma A pályázat célja, hogy tehetséges fiatal íróknak, egyetemistáknak lehetőséget kínáljunk valamely kortárs dráma magyarra fordításával a bemutatkozásra, pályájuk elindítására.
Az Arany János Bicentenáriumi drámapályázatunk folytatásaként a 2010 után íródott kortárs drámák fordítására írjuk ki pályázatunkat. A világ folyamatos változása újabb és újabb igényt támaszt a külföldi kortárs drámák hazai bemutatására. A pályázat két kategóriában kerül kiírásra.
Egy pályázó több pályaművet is beküldhet. Olyan drámák műfordítását várjuk, melyeknek eddig még nem jelent meg magyar nyelvű fordítása. A pályázaton részt vehetnek magyarországi és határon túli egyetemisták és fiatal írók.

A pályázat két kategóriában kerül kiírása:
1. Kortárs idegen nyelvű pódiumszínpadi előadásra alkalmas, maximum 3-4 szereplős dráma magyar nyelvre történő fordítása
2. Kortárs idegen nyelvű nagyszínpadi előadásra alkalmas dráma magyar nyelvre történő fordítása

Pályázók köre:
1977. január 1. után született egyetemisták és fiatal írók.

A pályázat benyújtásának határideje 2018. március 12.

A pályázati benyújtásához szükséges dokumentumok:
1. Kitöltött pályázati adatlap 1 példányban. A pályázati adatlap letölthető a www.esztradszinhaz.hu honlapról.
2. Önéletrajz 1 példányban.
3. Eddig megjelent fordítások listája, a megjelentetés helyének feltüntetésével. Ennek hiánya nem von maga után kizárást 1 példányban.
4. Rövid műfordítói koncepció a választott műről 3 példányban.

A jelentkezés és a pályaművek benyújtása:

A jelentkezést és a pályázatokat két formában kell benyújtani:
- 3 példányban, nyomtatott formában az Esztrád Színház (Budapest, 1095 Lechner Ödön fasor 1.) postai úton. A borítékon fel kell tüntetni: „Műfordító pályázat – pódium”, vagy „Műfordító pályázat – nagyszínpad”.
- elektronikus úton csatolt fájlként az esztradpalyazat@gmail.com e-mail címre. Tárgy: Műfordító pályázat – pódium, vagy Műfordító pályázat – nagyszínpad.

A pályázat díjazása:
Kortárs idegen nyelvű dráma műfordítása – (pódiumszínpad) 1. helyezett: 1.000.000 Ft
Kortárs idegen nyelvű dráma műfordítása – (nagyszínpad) 1. helyezett: 1.000.000 Ft

Hiánypótlás:
Hiánypótlásra a pályázati határidő előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat postai és elektronikus úton a fent megadott címre kell eljuttatni

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
- nem felel meg a kiírt pályázati feltételeknek,
- benyújtása határidőn túl történik,
- az adatlap hiányos vagy nem valós adatokat tartalmaz.

Az elbírálás határideje:
A beadástól számított legfeljebb 40 munkanap.

A pályázat elbírálása:
A pályázatot az Esztrád Színház bírálja el.

Az értékelés szempontjai:
Az újrafordítás, fordítás minősége, eredetisége.
A pályázók a döntésről a bírálattól számított 15 munkanapon belül írásban kapnak értesítést az Esztrád Színház részéről. A nyertesek névsorát az Esztrád Színház megjelenteti a honlapján. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.
A pályázati felhívás letölthető az Esztrád Színház www.esztradszinhaz.hu/palyazatok honlapjáról.

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:
Pályázati koordinátor: Takács Adel
Telefon: +36 70 367 16 48
szinhaz.esztrad@gmail.com