A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
Felhívás a IX. Nemzetközi Magyar Fotópályázatra
2009. július 17.
A Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus, továbbá a Magyar Fotómûvészek Világszövetsége fotókiállítást rendez 2009. szeptember 18. és október 2. között Magyarország határain túl élõ és alkotó, magukat magyar nemzetiségûnek valló fotográfusok, továbbá a Magyar Fotómûvészek Világszövetsége tagjai részére. A tárlat célja bemutatni és népszerûsíteni mindazon magyar alkotók munkásságát, akik a Kárpát-medencében vagy azon is túl gazdagítják az egyetemes fotókultúrát. Ugyanakkor mûvészeti tevékenységükkel kapcsolatokat teremtenek a különbözõ országok és népek között.
Beérkezési határidõ: 2009. augusztus 1.
Jelentkezés
Életkortól és foglalkozástól függetlenül bárki részt vehet a pályázaton, aki nem magyar állampolgár, viszont magyar nemzetiségûnek vallja magát, bárhol is él a nagyvilágban. A magyar állampolgárok közül, csak az MFVSz tagjai pályázhatnak.
Egy szerzõ maximum öt fekete-fehér, vagy színes papírképet adhat be, tetszõleges megosztásban. Képsorozottal pályázni nem lehet. A fotók hosszabbik oldalának legkisebb mérete 23 cm, legnagyobb mérete 35 cm lehet. Az ajánlott képméret azonban A4-es, azaz 210 × 297 mm. A fotók témája és mûfaja kötetlen, bármilyen technikával készülhetnek, és a felhasznált fotográfiai kifejezõeszközök tekintetében sincs korlátozás. A rendezõk azonban fenntartják maguknak a válogatás jogát a beküldött képanyagból.
Díjazás
A zsûri javaslatára öt alkotónak egy-egy négyezer forint értékû fotóalbumot és oklevelet adományoznak a rendezõk.
Beküldés
Az alkotásokat kasírozás és paszpartu nélkül postán lehet beküldeni, vagy a megadott címen személyesen átadni. A fotók hátoldalán szerepeljen az alkotó neve, címe, vagy annak a fotóklubnak, alkotócsoportnak a neve és címe, ahová más fotográfusok pályázataival együtt visszapostázhatók vagy visszaküldhetõk egy csomagban a képek. A rendezõk körültekintéssel kezelik a fotókat, de az esetleges sérülésekért, jogtalan eltulajdonításból eredõ károkért felelõsséget és kártérítési kötelezettséget vállalni nem tudnak.
Nevezési lap kitöltése kötelezõ, amely igényelhetõ az MFVSz címérõl, vagy letölthetõ a www.mafosz.hu honlapról, a fotópályázatok menüpontból. A kiállított és a ki nem állított képeket együtt, legkésõbb 2010. szeptember 30-ig kapják vissza az alkotók, hacsak másként nem rendelkeznek (pl. személyes,vagy megbízott általi korábbi átvétel). Az alkotások beküldésével a szerzõk hozzájárulnak ahhoz, hogy a fotókiállítás népszerûsítése érdekében szerzõi jogdíj (felhasználási díj) fizetése nélkül, idõbeli és térbeli korlátozás nélkül jelenjenek meg a sajtóban felvételeik, a szerzõk nevének feltüntetésével. Az eredményeket kizárólag a Fotósélet hírlevélben hozzuk nyilvánosságra, amelyet e-mailben küldünk el mindenkinek. De késõbb megtekinthetõk a www.mafosz.hu weblapon is.
A kiállítás idõpontja: 2009 .szeptember 18-tól  október 2-ig.
További információk kérhetõk Gyõri Lajostól a (00-36) (1) 225-6033-as telefonszámon (hétköznap reggel 7–10 óra között) vagy e-mailen: gyoril@mmikl.hu
A fotók beküldési (beadási) címe: Magyar Fotómûvészek Világszövetsége, 1011 Budapest, I. ker., Corvin tér 8. II. em. 408. 
A kiállításon nem szereplõ mûvek visszaadásának idõpontja: személyes átvétel esetén bármikor (elõzetes idõpont-egyeztetéssel), de csak 2009. október 10. után.
A kiállításon szereplõ mûvek, valószínûleg ismét egy évig vándorolnak a Kárpát-medencében. Ezért visszaadásuk várható idõpontja: 2010. szeptember 30.