A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
Megjelent a Létünk 2015/4-es száma
2016. január 07., 14:46
A Létünk 2015/4-es száma a folyóirat ez évi (internetes) konferenciájának teljes anyaga mellett interjút közöl Lanstyák István nyelvésszel, dokumentumokat a szabadkai tanítóképzés helyszíneiről, illetve könyvkritikákat és ismertetőket. E számban található a 2015-ös évi tartalommutató is.
Megjelent a Létünk 2015/4-es száma
Digitális kor – Cyber nemzedékek – Oktatási és neveléstudományi kérdések
A Létünk internetes konferenciája 2015-ben
Forum Könyvkiadó Intézet – Magyar Tannnyelvű Tanítóképző Kar – Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete

Tartalom:

Elméleti és történeti kutatások a digitális világban
Németh Ferenc: A bánáti művelődéstörténeti kutatások sajátosságai és kihívásai a 21. század elején
Szilágyi Mária: A bánsági falvak kutatása a modern vívmányok segítségével
Fehér Viktor: A Rákóczi-vonat kultusza Bács-Bodrog és Torontál vármegyében

Digitális kor – Cyber Place – Oktatási és neveléstudományi kérdések
Rimai Dávid: Bevezetés a technokid fogalomhoz és jelenséghez
Ispánovics Csapó Julianna: A bibliográfiai adat a kibertérben és az iskolában
Kőrösi Gábor: A digitális oktatási módszerek hatásfokának felmérése az Eye-tracking technológia segítségével
Aknai Dóra Orsolya: A digitális pedagógus „fegyvertára” hálózatos tanulási környezetben
Éva Tóth: Projects Involving ICT in Vocational Schools
Esztelecki Péter: A videók szerepe az online tananyagok felépítésében
Pásztor-Kicsi Mária: Elviselhetelen kamaszok, vagy ingerszegény tanulási környezet? (Tanári pozíció a netnemzedékek igényeivel és elvárásaival szemben)
Hajduné László Zita: A testnevelés tantárgy orientációját befolyásoló tényezők komparatív elemzése
Bertók Rózsa–Bécsi Zsófia: Szörnyeket nevelünk? (Az egyén válságának rétegei a 21. században)

Olvasáskultúra és irodalom a kibertérben
Plonicky Tamás: Olvasási tendenciák a technika világában
Bátfai Erika– Fehér Péter: Olvassunk! – Digitálisan és/vagy papíron?! Problémák a digitális szövegértés körül
Törteli Telek Márta: A digitális szövegek értő olvasása
Kulcsár Sarolta: Interaktivitás és kreativitás az irodalmi művek forgatagában (Élményközpontú irodalomtanítás a Z generáció számára)
Romoda Renáta: Az irodalomtörténeti kutatás lehetőségei a világháló segítségével
Rizsányi Attila: A megszólaltatás mint versértelmezési lehetőség
Kocsis Lenke: A Byron-kutatás lehetőségei a kibertérben

Sajtószabadság, felügyelet és cenzúra(mentesség)
Roginer Oszkár: Sajtószabadság, felügyelet és cenzúra (mentesség) – Zentai kisperiodikák 1945 és 1992 között, I.

Műhely
Basity Gréta: „Nálunk otthol mindenkinek van patikája!” (Nem csúnya az anyanyelvünk, még akkor sem, ha vajdasági magyar – Lanstyák István nyelvész, a Termini magyar–magyar szótárprogram szakmai vezetője az anyanyelv kérdéseiről)

Szemle
Draginja Ramadanski: Drága Teó! Avagy a kultúra érzékisége (Ferenc Nemet: U Adijevom krugu) (Fordította Utasi Anikó)
Turbucz Péter: Gondolattöredékek fejezetek mentén (Zóka Péter: Alexander Bernát és a „nemzeti filozófia”)
Fehér Viktor: Csíkszentdomokosi házasságkötési rítusok (Balázs Lajos: Sorsfordulások rítusai a székely-magyaroknál II.)

Dokumentum
Czékus Géza: Hol folyt tanítóképzés Szabadkán?

A Létünk 2015-ös évi tartalommutatóját Szántai Szerénke készítette.