A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
Drámajáték-ábécé Zentán
2017. március 18. 9:00, Alkotóház, Zenta
Képző intézmény:Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
Képzés jellege:akkreditált

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Drámajáték-ábécé címmel akkreditált képzést szervez a Vajdasági Pedagógiai Intézet engedélyével. A zentai helyszínű képzést az Alkotóházban tartjuk meg 3 szombati alkalommal: 2017. március 18-án, március 25-én és április 1-én.
Drámajáték-ábécé Zentán
Képzésünkről:
Drámajáték-ábécé, katalógusszám: 908.

A tanfolyam célja a drámapedagógia eszköztárának alapjaival való személyes találkozás. Alapozó drámajátékok és gyakorlatok saját élményű elsajátítása. A tanfolyam által kínált gyakorlatok segítségével ösztönözhetjük a diákokat az órákon való aktívabb részvételre, a nagyobb fokú együttműködésre, a nyitottságra, a kivárásra, a kellő pillanatban való megszólalásra, a gondolkodásra, a kreatív hozzáállásra – az életkori sajátosságoknak megfelelően. A gyakorlatok alkalmazhatóak a tanórán (főként a humán tárgyaknál: irodalmi anyagok feldolgozásakor, nyelvórán, polgári nevelésen, történelem órán…) és a tanórán kívüli tevékenységekben is (fellépésekre való felkészülésben, színdarabok készítésekor…).

A tartalomból:
Készségfejlesztés 1.: A kapcsolatteremtés, a kapcsolattartás, az együttműködés, az érzékelés és a megfigyelés játékai.
Készségfejlesztés 2.: A figyelem, a térkezelés, a nonverbális kommunikáció játékai.
Drámajátékok: szerepben. Beszédre késztető játékok és szerepjátékok. Az utánzás, a sűrítés, a történetmesélés játékai.

A tanfolyam az alábbi munkakörökben alkalmazottak számára akkreditált: osztálytanítók, általános- és középiskolai tanárok, választott tárgyakat tanító tanárok, segédtanárok, óvónők, szakmunkatársak, kollégiumi nevelők

A program időtartama: 24 óra (20 óra közös, 4 óra önálló munka)

Képzésünk a 3. kompetenciaterületet célozza: a tanulók személyiségfejlesztésének ösztönzését. 4-es prioritás (minden egyén tanulását és fejlődését lehetővé tevő toleráns és elfogadó légkör kialakítása).

A résztvevők létszáma: 15-20 fő. A képzés 15 jelentkezővel indul.

A képzés szakmai vezetője Hajvert Lódi Andrea drámapedagógus. További előadók: Bori-Fekete Ágnes színész-drámatanár, Mácsai Mónika óvónő, drámajáték-vezető

A részvételi díj
: 3500 dinár.

Helyszín: Posta utca 18., Zentai Alkotóház

Kapcsolattartó: Hajvert Lódi Andrea, 062/566-234, lodiandi@gmail.com.

Jelentkezési határidő: 2017. március 13., hétfő.
 


Mellékletek: