A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
Hol volt...
Szerző(k): Beszédes Valéria
Műfaj: Néprajz, népdal, régészet
Megjelenési adatok: Zenta, 2011, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
Hol volt...
Az örökség, a hagyaték és a hagyomány iránti elkötelezettség és hivatástudat fogja össze Beszédes Valéria néprajzi és műemlék­védelmi tanulmányait, hogy összekapcsolódásukkal felmutassák a bácskai és a bánsági magyarság népéletének és épített öröksé­gének egymásmellettiségét, organikus egységét, átöröklődésének szükségszerűségét és a hagyományban élők felelősségét is, hogy örökségükben ne csak ők tudjanak tájékozódni, hanem az utá­nuk jövő, tévelygő nemzedékek is. Arról is meggyőzi olvasóját ez a tanulmánygyűjtemény, hogy a kultúrát nem lehet anyagi és szellemi részre tagolni, hiszen a tárgyi, anyagi műveltségben is az elsőbbség nem az anyagé, hanem a gondolaté, az ismeretek át­örökítéséé, a tanulásé, hiszen a nemzedékről nemzedékre átadott és felhalmozott ismeret, tapasztalat, emlékezet kell ahhoz, hogy megbecsüljük értékeinket, és még inkább szeressük kultúrát őrző és alakító közösségünket.