A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
MNT: Sok az eszkimó, kevés a fóka, alig jut pénz kultúrára
2017. május 05., 18:43
Megtartották a Magyar Nemzeti Tanács 25. rendes ülését

Iskolaszéki kinevezésekről és a kisebbségi kulturális, valamint tájékoztatási pályázatokról tanácskoztak a Magyar Nemzeti Tanács csütörtökön megtartott ülésén. A tanácstagok megállapították, hogy nevetségesen kevés pénz jut a kultúra támogatására a tartományi, minisztériumi és önkormányzati pályázatokon, az MNT elnöke szerint könyvkiadásra is fájdalmasan szűkös az idei keret. Az utcanevek megváltoztatásával kapcsolatban a jövőben komolyabb ellenállást fejt ki a nyelvhasználati bizottság, nem hagyják jóvá a szélsőséges nézeteket képviselő vagy radikális múlttal rendelkező személyek nevének használatát. Az ülésen megjelent 24 tanácstag elsőként a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2017. évi munkatervének véleményezéséről döntött, majd Zichyfalva Község iskoláskor előtti intézményhálózatának tervét ismertette Jerasz Anikó, a Végrehajtó Bizottság elnöke. Mint elmondta, ebben a községben a magyar nyelvű közoktatásban nem történik változás, továbbra is csak Ürményházán lesz magyar nyelvű óvodai csoport.

A begaszentgyörgyi Desanka Maksimović Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóválasztási eljárása kapcsán Nada Janješ nagybecskereki óvónőt javasolta a VB. Joó Horti Lívia (MM) ellenzéki képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy komoly harcok állnak egy-egy igazgatóválasztás mögött. A képviselőnő szerint a csantavéri Hunyadi János Általános Iskola esetében és más esetekben is méltatlanul száll be a nemzeti tanács ezekbe a csatározásokba. A döntések során többször párhuzamos véleményezést adnak ugyanarról a javaslatról. Csantavéren az MNT illetékes szervei előbb István Ervint támogatták, később mégis az iskolatanács jelöltjének, Kecsenovics Szabó Dórának kinevezését hagyta jóvá a tartomány, amely utólagos, március 8-ai dátummal az oktatási bizottság és a végrehajtó szerv döntésének ellentmondó jóváhagyással rendelkezett az MNT részéről. Hajnal Jenő szerint nincs köze az ellenzéki képviselő felszólalásának a tanács napirendjén szereplő témához, az ellenzék és a korábbi igazgatójelölt kérésére pedig a határidőn belül megválaszolják majd a felmerülő kérdéseket és elküldik a kérdéses dokumentumokat.

A tanácsnokok a folytatásban jóváhagyták a Végrehajtó Bizottság döntését a temerini Veljko Vlahović Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán, valamint a Topolyai Mezőgazdasági Iskola, az újvidéki József Attila Általános Iskola, a Futaki Mezőgazdasági Iskola, a bácskossuthfalvi Idős Kovács Gyula Általános Iskola, a gunarasi Dózsa György Általános Iskola, a zentagunarasi Október 18.Általános Iskola, a topolyai Csáki Lajos Általános Iskola, a bajsai Testvériség–egység Általános Iskola, a pacséri Moša Pijade Általános Iskola, a topolyai Nikola Tesla Általános Iskola, a krivajai Vuk Karadžić Általános Iskola, a topolyai Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Iskola, illetve a topolyai Sinkovics József Műszaki Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán.

Joó Horti Lívia felszólalásában kiemelte a Topolya községhez tartozó iskolák tekintetében meghozott döntés jelentőségét, a magyar tannyelvű oktatási intézményekben betöltött tisztségek az MNT hatáskörébe tartoznak – mondta. Mivel az önkormányzat kérésére leváltják le az iskolaszéki tagokat, ezért indoklást kért arról, hogy miért tartja szükségesnek a község a személycseréket. Jerasz Anikó szerint többnyire olyan iskolaszéki tagokról van szó, akik nem jártak el az iskolaszéki ülésekre. A Végrehajtó Bizottság elnöke leszögezte: Utánajártak annak, hogy jogos-e a leváltás, ahogy annak is, hogy a most jelölt személyek megfelelően képviselik majd a magyarság érdekeit az említett iskolákban. Joó Horti kijelentette, hogy ebben az esetben az MNT hibázott akkor, amikor a most leváltott személyeket jelölte. Jerasz Anikó szerint elegendő idő állt rendelkezésre, hogy meggyőzően beigazolódjon a leváltások szükségessége, hiszen a most jelölt személyeket már közel három éve, 2014 nyarán nevezték ki.

A tanácstagok elfogadták a Végrehajtó Bizottság döntését a Kishegyesi Könyvtár igazgató- és felügyelőbizottsági tagcseréjéről, valamint a Szabadkai Városi Múzeum igazgatóválasztási eljárása kapcsán, ahol a korábbi igazgató, Hulló István kinevezését támogatta egyhangúlag a tanács. Dudás Károly (MÖ) szerint Hulló István igazgatói hozzáértése és tisztessége példamutató volt a közösség számára, ezért ezt külön is hangsúlyozni kívánja a tanácstagok előtt.

A Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium nemzeti kisebbségek támogatására kiírt kulturális pályázatára 21 kortárs tevékenységekre vonatkozó pályázat érkezett, amelyből 14-et javasoltak támogatásra összesen 2 millió 250 ezer dinár értékben – ismertette a VB elnök asszonya. Náray Éva, a kulturális bizottság elnöke kijelentette, hogy ismét sok az eszkimó és kevés a fóka, így ebből az összegből csupán aprópénzzel tudják támogatni a kisebbségi kulturális projekteket. A döntéseket lelkiismeretes és hosszú vita előzte meg a kulturális bizottság ülésén, de sajnos sokkal több igény érkezik be, mint amennyi pénzt oda tudnak ítélni – mutatott rá a bizottsági elnök.

MNT elnöke elmondta, hogy a lakosság számarányához viszonyítva bontják le a minisztériumi pályázatokat. Az előző összetételű nemzeti tanács munkája során többször előfordult, hogy nem vették figyelembe az MNT által javasolt prioritásokat – mutatott rá Hajnal Jenő, aki akkor a kulturális bizottság elnöki tisztségét töltötte be a tanácsban –, de ma már komolyan veszik. Hozzátette: Nehéz arra magyarázatot találni, amikor olyan pályázatok nyernek, amelyet az MNT nem javasolt támogatásra. A tanácstagok egyetértettek abban, hogy olyan alacsony összegek jelennek meg az országos és tartományi kultúratámogatási pályázatokon, hogy abból semmiféle komoly projektet nem tudnak fedezni a kisebbségi művelődési intézmények.

Talpai Sándor (MÖ), a kulturális bizottság tagja elmondta, korábban is hangot adott annak, hogy milyen kevés a köztársasági 2 millió 250 ezer vagy a tartományi 2 millió 600 ezer dináros keret. Összehasonlítva a Durindó és a Gyöngyösbokréta teljes költségvetésével ez az összeg nevetséges – jelentett ki a tanácstag. Hozzátette: a magyarság számára vannak kiemelten fontos rendezvények, amelyek országos szinten is jelentősek kell hogy legyenek, ezekre viszont nem lehet ezeken a pályázatokon megszerezni a pénzt. Talpai Sándor szerint minden programot támogatni kell, ha például Tamásfalván csak arra van erő, hogy palacsintafesztivált szervezzenek, ezt is támogatni kell. Ha a pénzek a nagy rendezvényekre mennek el, akkor a kicsiknek nem jut a támogatásból – hívta fel a figyelmet Talpai Sándor.

Vajdaság Autonóm Tartomány etnikai közösségek szervezetei támogatására kiírt pályázatának 14 millió 600 ezer dináros magyar vonatkozású támogatási összegére 189 pályázót javasolt a VB, amit a tanács tagjai is megszavaztak. A Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság kulturális pályázatán művelődési támogatásra 3,1 millió, kiadói tevékenységekre 470 ezer dinár jut, ebből 61 művelődési és 5 kiadó pályázatot javasolt az MNT. A kiadói tevékenységre fájdalmasan kevés ez az összeg – jegyzete meg Hajnal az elnöki székből.

A tanácstagok elfogadták a bizottságok és a végrehajtó szerv döntéseit Szabadka Város, Zenta Község és Újvidék Város kulturális pályázatai kapcsán, majd a napirend szerint sorra vették a köztájékoztatási pályázatokra javasolt projekteket. A Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium nemzeti kisebbségek részére kiírt köztájékoztatási pályázatán a beérkezett pályázatok közül 6 pályázót javasolt a tájékoztatási bizottság, amit a VB elfogadott, majd a tanács is megerősítette a döntést. Németh Ernő, a tájékoztatási bizottság elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a pályázatok átvilágításakor nyilvánvalóvá vált, miszerint egyes esetekben szimplán pénzhalászat jelenik meg, más esetekben viszont tényleges magyar tájékoztatást végeznek, így előfordult, hogy egy-egy település kimarad a támogatottak sorából. Az egyik szórványtájékoztatási eszköz például azért nem jutott pénzhez, mert úgy érezték, hogy a pályázatban feltüntetett hangzatos cím célja csupán az, hogy a kisebbségi tájékoztatásból is lecsippentsenek valamint – mondta a képviselő.

A Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság köztájékoztatási pályázatára beérkezett projektekről aszerint döntöttek, hogy a statisztikák szerint hány magyar él az adott területen, ezt felfelé kerekítik és ez alapján osztják ki az összeget – mondta Németh Ernő, a tájékoztatási bizottság elnöke. Hozzátette, hogy pénz, az lenne a szórványban működő tájékoztatási eszközök támogatására is, csak nincsenek megfelelő pályázatok. A Vajdaság Ma hírportált üzemeltető Honestas ügynökség sikeresen szerepelt Verbász, Versec és Csóka község, valamint Újvidék város pályázatán is, a Magyar Nemzeti Tanács tagja pedig egyöntetűen támogatásra javasolták a magyar nyelvű hírportált.

A nyelvhasználati bizottság javaslatára a tanács nem támogatta Nagybecskerek javaslatát arra vonatkozólag, hogy a Zágrábi utca nevét Szent Nikolaj Velimirovićra változtassák, a Népfront utca neve pedig Dr. Slavko Županski utca legyen, azt azonban jóváhagyták, hogy a Fiumei utcát Nadežda Petrović utcára változtassák. A bizottság elnöke, Szilágyi Miklós szerint a javasolt személyek több esetben képviseltek radikális nézeteket, és kérte, hogy a szélsőséges múlttal rendelkező személyek esetében a tanács ne támogassa az utcanév-változtatást. Szilágyi Miklós kijelentette, hogy amennyiben az önkormányzatok ilyen személyek nevét javasolják, a jövőben sem fognak tartózkodni, hanem kimondják, hogy nem támogatják, hogy városainkban ilyen utcaneveket használjanak.

Vass Tibor (Magyar Liga – Új Magyar Alternatíva) nehezményezte, hogy az utcanevek kapcsán nem kérik ki sem a helybéliek, sem pedig a helyi közösségek véleményét, de arról sem esik szó, hogy kiket zavarnak a korábbi utcanevek. A képviselő elmondta, hogy a muzslyai Fiumei utcában lakókat is meglepte az, hogy az önkormányzat meg akarja változtatni az utcanevet. Vass Tibor rámutatott, hogy míg a Zágrábi és a Fiumei utcákat átkeresztelik, addig éppen most terjesztették fel Temerin Községben a Banja Luka utcanév elfogadását. A képviselő felszólította az önkormányzatok munkájában a nemzeti tanácsot képviselő Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanács tagjait, hogy helyi szinten álljanak ki véleményükkel a városi vagy községi képviselőtestületi üléseken. Feltette a kérdést: Van-e politikai ereje a Magyar Nemzeti Tanácsnak a többi nemzeti tanáccsal karöltve, hogy megfékezzék az ilyen folyamatokat? Illetve azt, hogy a nemzeti tanács azon tagjainak, akik most az utcanév-változtatások ellen szavaztak, lesz-e bátorságuk holnap a nagybecskereki képviselő-testületi ülésen is ellene szavazni a javaslatnak. Az ülés utolsó napirendi pontjait követve jóváhagyták a Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsba kinevezendő tagok javaslatát Begaszentgyörgy, Szécsány, Petrőc és Belcsény esetében.

A tanácsülés végén Hajnal Jenő bejelentette, hogy a Pannon Médiaház építése elérkezett abba a szakaszba, amely szükségessé teszi, hogy az MNT átköltözzön a Fasizmus áldozatainak tere 9-es szám alatti új irodaházba, amely a Bíró Károly Alapítvány tulajdonában van. A Magyar Nemzeti Tanács május elsejétől térítésmentesen használja majd az irodaház első emeletét, a karbantartási és rezsiköltségek pedig megegyeznek a Magyar Házban fizetett havi összeggel, átalányban 80 ezer dinárt tesznek majd ki – ismertette Hajnal Jenő. A nemzeti tanács üléseinek a továbbiakban is a Magyar Ház ad otthont – tett hozzá az MNT elnöke. – Basity Gréta
 

(Vajdaság MA, 2017. április 27.)