A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
1987, 1997–2017
2017. december 19., 15:29
Közösségi kerek évfordulók, személyes vonatkozásokkal

Nemrég azt olvastam valahol, az évfordulók arra jók, hogy egy kicsit még jobban emlékezzünk arra, amire mindig emlékeznünk kellene. Ha ez így van, akkor az állítás fokozottan érvényes a kerek évfordulókra.

Csúza

Az 1980-as években a Drávaszög magyarlakta falvaiban rendszeresen sor került irodalmi estekre, író-olvasó találkozókra, elsősorban a Horvátországi Magyarok Szövetsége szervezésében. Harminc évvel ezelőtt, 1987 novemberében Csoóri Sándor, a nemzeti elkötelezettségű írók – a Kádár-rendszerben nemzeti elkötelezettségűnek lenni egyáltalán nem volt könnyű – legnevesebbike, Illyés Gyula méltó utóda is megtisztelt bennünket azzal, hogy megosztotta velünk történelmünkkel, nemzeti sorskérdéseinkkel, a hatalmon lévők „természetrajzával” kapcsolatos gondolatait. Velünk, akik zsúfolásig megtöltöttük a csúzai könyvtártermet, és szinte lélegzet-visszafojtva hallgattuk őt. Nemcsak nagyszerű író, kiváló előadó is volt. Az est előtt dr. Tóth Lajos, a csúzai születésű neves szabadkai pedagógus kalauzolta el Csoóri Sándort csúzai otthonomba. A néhány hónappal korábban akkor megjelent esszékötetet nemrég vettem meg, de már elolvastam, ő pedig dedikálta.

Pélmonostor

Húsz évvel ezelőtt, 1997 őszén a horvát iskolarendszer is visszatérhetett az addig megszállt kelet-horvátországi területekre. A kényszerűségből ideiglenesen Eszéken bejegyzett pélmonostori középiskolai központ (a „krajinaiak” hatalomátvétele után, vagyis 1991-ben) elmenekült tanárai visszatértek „bázisukra”, tanítani kezdtek. Köztük én is, hiszen ismét indultak magyar osztályok, magyar gimnáziumi első osztály is! Magyar nyelvet és irodalmat tanítottam itt, az egyetlen horvát-baranyai városban az eszéki magyar iskolaközpont megnyitásáig (1999–2000). A diákok túlnyomó többsége az itthon maradt magyar családokból, a drávaszögi magyarlakta falvakból érkezett, és naponta „ingázott”.

Vinkovci

Ugyancsak 1997 őszén került sor a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) közgyűlésére a szlavóniai kisvárosban. A HMDK alakuló ülése viszont Zágrábban zajlott le, az alapítók 1993-ban ott is jegyeztették be a szervezetet, ezért szimbolikus jelentősége is volt a vinkovcei tanácskozásnak: a horvát közigazgatásba frissen visszaintegrálódott területen tartottuk, és azóta eszéki, néhány éve pedig bellyei címen tartják nyilván a magyar érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezetet, amely 2018-ban magalakulásának a 25. évfordulóját ünnepelheti! – Pasza Árpád

(Új Magyar Képes Újság, 2017. december 14.)