A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
Elődeink nyomdokain
VMMI krónika
2018. november 7.
Szent Imre-búcsúi Napok Doroszlón

A doroszlói Szent Imre herceg plébániatemplom búcsúját többnapos rendezvénysorozat keretében ünneplik, ft. Verebélyi Árpád főesperes, helyi plébános főszervezésében. November 5-én ünnepi szentmisével kezdődött a programsorozat. A hívek, a helyi egyházközségi tanács tagjai, a Klemm Valéria vezette egyházközségi kórus, a vendégek, a környékbeli és a külföldről érkezett papság részvételével zajló misén prédikációt hallhattunk ft. Geszler Péter tompai esperesplébánostól. Elhangzott, rendkívül fontos, hogy a Szent Imréhez hasonló történelmi, egyházi személyiségek, egyéniségek példáját követve okuljunk múltunk történéseiből, és felnézzünk elődeinkre, akiktől emberi és közösségi útmutatást kaphatunk. A szentmise után a doroszlói Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület kis- és középső néptánccsoportja és fúvószenekara közreműködésével utcai tánc és menettánc zajlott.
A művelődési egyesületben rendezett műsor elején L. Móger Tímea köszöntötte a ,,világi” vendégeket: Ótott Róbert tartományi mezőgazdasági, víz- és erdőgazdálkodási titkárhelyettest, Jaksa Róbertet, a törökkanizsai község tanácsának tagját, a pálinkaverseny zsűrijének tagjait: Luhovics Józsefet, Csányi Mihályt, Halász Lászlót és ifjabb Halász Lászlót. A műsorban fellépett a Radics Leonóra vezette kis- és középső néptánccsoport, a jelenleg Király Szilárd által vezetett fúvószenekar kíséretében. Továbbá elhangzott szavalat, és Dosztán László versmegzenésítéseket adott elő. Ezen az estén került sor a hónapokkal ezelőtt meghirdetett pálinkaverseny eredményhirdetésére is. Ifjabb Halász László a szakavatott bírálóbizottság nevében szólt a zsűrizési szempontokról. A döntés szerint a húsz liter nedűt felvonultató verseny első díja a gombosi György István szőlőpálinkáját, a második a szintén Gombosról érkezett Mózer Attila nektarin-barack pálinkáját, a harmadik díj a doroszlói Kovács Katona Ákos körtepálinkáját illeti. Minden versenyző kapott emléklapot és részvételt nyert az ünnepi vacsorára. A marhapaprikásból és desszertből álló vacsorához a helyi Haverock Zenekar két tagja, Király Szilárd és Dosztán László jóvoltából szólt a nóta.
A Szent Imre-búcsúi Napok programsorozat megvalósulását a Bethlen Gábor Alap támogatja. Csatlakozik az ünnephez a november 10-én, a Móricz Zsigmond MME által szervezendő csirkepaprikás-főző verseny. Szorosan része a búcsúi napoknak a november 11-én 17 órakor a plébániatemplomban tartandó Harmadik búcsúi koncert, amelyen helyi zenészek és alkotók mutatkoznak be. (lmt) (Magyar Szó, 2018. november 7.)