A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
Zenta: A magyarellenes atrocitások áldozataira emlékeztek
VMMI krónika
2018. november 10.
Mementó 2018 címmel emlékeztek meg pénteken este Zentán az 1944 őszén elkövetett magyarellenes atrocitások áldozatairól. A rendezvény keretében előbb gyászmisét tartottak a Szent István-templomban, majd a szentmise után az emlékező gyülekezet a templomtól a Tisza-hídnál elhelyezett emlékkopjafához vonult. Az ártatlan áldozatok nevének felolvasását követően megtartott alkalmi műsor keretében, amelyben közreműködött Baráth László, valamint a zentai Délibáb vegyes kórus is, Juhász Attila magyar nyelv és irodalom szakos tanár mondott történelmi bevezetőt, amelyben hangsúlyozta, az 1944-es események idején igen összetett, sőt sokak számára teljesen átláthatatlan politikai helyzet uralkodott, hiszen október 8-án kezdte meg idézőjeles munkáját az addig illegalitásban lévő helyi Népfelszabadító Bizottság, amely figyelembe vette a lakosság összetételét is, ami azt jelentette, hogy tagjai között magyarok is voltak. Hozzátette, a néhány nappal később megalakult albizottság, amelynek a háborús bűnöket kellett kivizsgálnia, annak ellenére, hogy a valódi bűnösök jórészt már elmenekültek, sok feljelentést kapott. – 1944. október 17-én bevezették a katonai közigazgatást, aminek következtében a bizottságból a magyar tagokat eltávolították. Október 31-én a zentai városi parancsnokság hivatalosan betiltotta a magyar nyelv használatát, ezt követően különféle korlátozásokat eszközöltek a magyarokkal szemben. A kivégzésekre 1944. november 9-én került sor. Az áldozatokat kettesével összedrótozva, fegyveres kísérettel a Tisza-partra terelték, a vasúti töltés közelébe. Kivégzőhelynek jobb híján az árvízvédelmi árkokat használták. A bűnösnek tituláltaknak a mészárlás előtt az árok szélére kellett feküdniük. Egyenként végeztek velük. A kivégzés után mindössze egy vékony földréteget borítottak rájuk. Az elkövetkező napokban a családtagok néhányukat kiásták, a temetőben jeltelen sírokban helyezték őket örök nyugalomra – idézte fel a tragikus eseményeket Juhász Attila, kiemelve, az áldozatul esett személyek egyetlen bűne az volt, hogy magyarok voltak. – Ezekről a véres napokról sokáig nem volt szabad beszélni, megemlékezni. Ötven éven keresztül belénk táplálták a kollektív bűnösség érzetét, ám már jó néhány éve imádkozhatunk az ártatlan áldozatokért a szentmiséken. Az ő lelki üdvükért világítanak ma a mécsesek, jövőnk figyelmeztető őrlángjai, hogy ilyen szörnyű és megmagyarázhatatlan esemény soha többé ne történhessen meg – fogalmazott beszédében Juhász Attila. A megemlékezés zárásaként az egybegyűltek megkoszorúzták a magyarellenes atrocitások áldozatainak emlékkopjafáját. (H. A.) (Vajdaság MA, 2018. november 10.)