A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
XVIII. Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok

Megnyitó ünnepség


2011. augusztus 28.
11 óra, Szent Illés római katolikus templom

A megnyitó ünnepség programja:

Harangszó
A csókai és szabadkai búcsújárók érkezése, a Szent György-lovagok és a lelkészek bevonulása
Horgosi búcsújáró Mária-ének (a népi együttesek közös éneke)
Kölcsey Ferenc – Erkel Ferenc: Himnusz (Közös éneklés)
Köszöntők
Az Anyaország üzenete
Templom és iskola - Reményik Sándor versét elmondja Mészáros Kiss Tibor
Lányi Ernő: Ave Maria (Emmanuel Kamarakórus Nagybecskerek)
Isten igéje
Mgr. Th. Dolinszky Árpád evang. szuperintendens (felhatalmazottja)
Rákóczi imája (Közös éneklés)
Isten igéje
Nt. Dr. Csete Szemesi István ref. püspök (felhatalmazottja)
Liszt Ferenc: Ave Maria (Emmanuel Kamarakórus Nagybecskerek)
Isten igéje
Ft. Hajdú Sándor római katolikus plébános
Miatyánk (Közös imádság)
Az Ünnepi Játékok megnyitása
Dudás Károly író, a VMMSZ elnöke
Az Úr áldása
Lelkészek
Vörösmarty Mihály- Egressy Béni: Szózat (Közös éneklés)
Énekes áhítat: Vallásos népénekek (a népi együttesek közös műsora)