Péntek, 2024.07.12.
VMMI

Felhívás a XXVIII. Kálmány Lajos Népmesemondó Versenyen való részvételre

  • Határidő: 2023. április 14., péntek 23:59
  • Pályázat kiírói: Zentai Önkormányzat, Városi Könyvtár, Zenta

Kálmány Lajos (1852–1919) vidékünk első néprajzkutatója, a modern magyar folklórtudomány egyik megalapozója és Borbély Mihály beodrai mesemondó halálának 70. évfordulójára emlékezve a Zentai Önkormányzat és a zentai Városi Könyvtár huszonnyolcadik alkalommal rendezi meg a Kálmány Lajos Népmesemondó Versenyt. Az elődöntőit április utolsó hetében öt körzetben: a Bánságban (Muzslya), Nyugat-Bácskában (Bácskertes), Közép-Bácskában (Temerin), Észak-Bácskában (Hajdújárás) és a Tisza mentén (Zenta), döntőjét pedig 2023. május 27-én délelőtt 9 órai kezdettel a Zentai Alkotóházban szervezi meg.

Leírás

A jelentkezők korhatár nélkül a következő három kategóriában versenyezhetnek:

1. Előadóművészi kategória: egy népmese előadása. A versenyszám műsorideje legfeljebb 5 perc lehet. Korcsoportok:

a) óvodás korosztály,

b) 7–10 éves korosztály (kisiskolások),

c) 11–14 éves korosztály (felsős diákok),

d) 15–18 éves korosztály (középiskolások),

e) a felnőttek korosztálya.

 

2. Néprajzi (népmesegyűjtő) kategória: tréfás mesék.

Borbély Mihály (Beodra, 1882 – Egyházaskér, 1953) mesemondó halálának 70. évfordulójára emlékezve az idei verseny kiemelt mesei műfaja a tréfás mese. E meseműfaj szövegeit javasoljuk a rajzpályázathoz és a népmesék gyűjtéséhez is. 

Vidékünk mesekincsének a legdominánsabb műfaja a tréfás mese. Az ide tartozó történetek humorát a szereplők (ostoba, furfangos, rossz erkölcsű vagy különc emberek és asszonyok, katonák, vénlányok, papok, szolgák, cigányok stb.) sztereotipizált jelleme, továbbá a cselekmény váratlan fordulatainak helyzetkomikuma adja. A mesei műfajok közül talán a tréfás mesék maradtak legtovább életben, kis szerencsével napjainkban is gyűjthetők. 

Ebben a kategóriában műsoridő-korlátozás nincs.

 

3. Képzőművészeti kategória: A Kóbászeső, a Szëgény embër kakaskája és a Munkacsere című mesék illusztrálása a következő képzőművészeti technikák alkalmazásával: tempera, vízifesték, zsírkréta (viaszpasztell), tus, illetve ezek kombinációi. Az ezektől a technikáktól való eltérést a szakmai zsűri nem veszi figyelembe.

Az alkotások mérete a következő legyen:

  • óvodások és alsós diákok: 4-es méretű rajzpapír,
  • felsősök és középiskolások: 5-ös méretű rajzpapír.    

Kérjük szépen, a munkákat passepartout (papíroskeret) nélkül beküldeni.

 

Az ajánlott mesék forrása:

1. Kóbászeső (Egyházaskér), mesemondó Borbély Mihály. 

In: Katona Imre (szerk.): Pingált szobák. Borbély Mihály meséi. Kálmány Lajos gyűjtése.

Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1976. 231. oldal.

adattar.vmmi.org/fejezetek/492/03_kopesagok.pdf

 

2. Szëgény embër kakaskája (Székelykeve), mesemondó Szőcs Boldizsár. 

In: Beszédes Valéria: Sërëgék szárnyán. Szőcs Boldizsár meséi. (Életjel könyvek 115.)  Életjel, Szabadka, Kiadás éve: 2005. 130–131. oldal.
adattar.vmmi.org/fejezetek/667/01_szocs_boldizsar_mesei.pdf

 

3. Munkacsere (Szaján), mesemondó Vastag Matild. 

In: Beszédes Valéria: Jávorfácska. Félszáz szajáni népmese. (Életjel könyvek 15.) Életjel, Szabadka, 1978. 74–76. oldal.

adattar.vmmi.org/fejezetek/663/02_mesek.pdf

 

A képzőművészeti pályázatra érkező munkán ugyancsak kérjük a versenyző teljes nevét, születési évét, levélcímét, telefonszámát, villámposta címét és felkészítőjének nevét, elérhetőségeit feltüntetni az alkotás hátlapján. A képzőművészeti alkotások beküldési határideje: 2023. április 27.

 

A verseny tehát két részből áll: körzeti elődöntőkből és döntőből. Az előadóművészi kategóriában a versenyzők a magyar népmesekincsből választhatnak tetszés szerint egy népmesét. A néprajzi kategória versenyzői a nagyszüleiktől, szüleiktől vagy más ismerősüktől hallott tréfás mesét:

a) e-mailban elküldve, lejegyezve a gyűjtésre vonatkozó adatok feltüntetésével a hajnal.anna84@gmail.com vagy a jlnelli1974@gmail.com  címre, és ezzel a gyűjtéssel pályáznak a versenyen,

b) előadják gyűjtésüket a versenyen.

 

Jelentkezni az alábbi címre lehet: Thurzó Lajos Művelődési–Oktatási Központ, 24400 Zenta, Posta utca 18. Bővebb felvilágosítás Baráth Hajnal Anna (063/569-247) és Juhász Lassú Kornélia (063/8-629-568) főszervezőktől kapható. A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni:

1. a versenyző teljes nevét,

2. születési évét és korcsoportját,

3. levélcímét, telefonszámát és villámposta (e-mail) címét,

4. a versenykategóriát,

5. az elmondásra kerülő népmese címét és

6. a felkészítő személy nevét, villámposta címét és telefonszámát.

 

Az előadóművészi kategóriában a jelentkezési határidő: 2023. április 14.

Csatolmányok