A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
Szép Ferencre emlékeznek
2006. szeptember 08., 12:56
Szeptember 9-én, szombaton és 10-én, vasárnap Szabadkán tanácskozással és megemlékezésekkel tisztelegnek a plébános emléke előtt, aki az első, a régióban megjelent, magyar nyelvű hetilap, a Honunk Állapota szerkesztője volt.A kétnapos rendezvényt a Keresztény Értelmiségi Kör és a Szent Teréz-plébánia szervezi. Szombato ...

Szeptember 9-én, szombaton és 10-én, vasárnap Szabadkán tanácskozással és megemlékezésekkel tisztelegnek a plébános emléke előtt, aki az első, a régióban megjelent, magyar nyelvű hetilap, a Honunk Állapota szerkesztője volt.
A kétnapos rendezvényt a Keresztény Értelmiségi Kör és a Szent Teréz-plébánia szervezi. Szombaton, a Városháza kék termében tanácskozást tartanak, ahol dr. Korhecz Tamás, a Tartományi Végrehajtó Tanács alelnöke, dr. Pénzes János megyés püspök és Kucsera Géza polgármester üdvözli a megjelenteket, majd Miskolczi József, a KÉK elnöke nyitja meg az előadássorozatot. A tanácskozás előadói: Biacsi Antal publicista, Stjepan Beretić plébános, Németh Ferenc művelődéstörténész, dr. Lakatos Andor, dr. Gerold László irodalomtörténész, dr. Hózsa Éva tanár, dr. Jung Károly egyetemi tanár, Beszédes Valéria magiszter, Mészáros Zoltán történész, Vass Géza, Sóti István plébános, Utcai Róbert plébános és Gerhard Rudolf. Délután átadják a Szép Ferenc-emlékszobát. Vasárnap a Szent Teréz-székesegyházban püspöki szentmisét celebrálnak, majd fél tízkor a bazilika előtt felavatják a Szép Ferenc-emlékművet, amely Szarapka Tibor szobrászművész alkotása.

„Szép Ferenc (Szabadka, 1808. július 3.–Szabadka, 1856. szeptember 10.) – Szegény sorsú gyermekként jött a világra, apja is, anyja is írástudatlan, úgyhogy a tehetséges gyereket az egyház karolta fel, és kitaníttatta. A Kalocsai Érseki Levéltár perszonális adattárának írásos bejegyzései szerint filozófiát a győri akadémián és a szegedi líceumban, teológiát pedig a kalocsai szemináriumban tanult. Feltehetően 1833-ban szentelték fel pappá, ettől kezdve Nemesnádudvaron és Csávolyon (mindkettő Magyarországon), majd Szentfülöpön (Filippov, most Baèki Graèac), Paripáson (Parabuty, most Ratkovo), Ráczmiliticsen (Srpski Miletić), Futakon és Temerinben káplánkodott. A harmincas évek derekától nyomon követhetjük irodalmi próbálkozásait is. 1837-ben Újvidéken Bács vármegye év-századai címmel egy romantikus szemléletű megyetörténetet tett közzé hexameterekben.”
„Szülővárosába 1841-ben került vissza, előbb a Rókus-, majd a Teréz-templomban volt segédlelkész. Itt érte a szabadságharc is, amelynek lelkes híve volt, ennek ügyét a Honunk Állapota hetilap elindításával is szolgálni kívánta. Iványi Istvánnak, Szabadka monográfusának adatai szerint 1848. november 27-étől öt száma jelent meg az ottani Bittermann nyomdában. Más források a megjelenés napjaként november 3-át tüntetik fel, és tíz számáról tudnak. Egyetlen ismert példányát Magyar László szabadkai levéltáros találta meg (Az első szabadkai lap nyomában, Magyar Szó, 1979. november 10.), s ez mintha Iványi adatainak pontosságát valószínűsítené. Az újság közölte a Kossuth-kormány hivatalos sajtótájékoztatóit, s ezeket néhány helyi hírrel egészítette ki, hogy Szabadka lakossága „üdvös és kellő felvilágosítást” kapjon.
Ugyanilyen szándékkal készült Szép Ferencnek egy másik hetilapja is, a Közlöny Kivonata, amely, mint címéből is kitetszik, a magyar kormány hivatalos lapjának, a Közlönynek fontosabb közleményeit jelentette meg. Első száma 1849. március 17-én jelent meg, az utolsó pedig október 8-án.”
Forrás: Kalapis Zoltán: Életrajzi Kalauz. Ezer magyar biográfia a délszláv országokból. 3. köt. Újvidék, 2003, Forum Könyvkiadó, 915; 916. p.