A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
Főszerkesztők kinevezéséről döntött a Magyar Nemzeti Tanács
2020. szeptember 21., 08:35
Barát Tóth Lívia lesz a Hét Nap új főszerkesztője. A hetilap igazgatójának tisztségében marad László Edit. A Magyar Szó élén nem lesz változás, Varjú Márta főszerkesztő és Ökrész Rozália igazgató irányítja továbbra is a napilapot. Nagyobb vita nélkül döntöttek az MNT-tagok a testület ülésén a kinevezésekről, amelyek négyéves mandátumra szólnak. A Magyar Szó Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testülete Ökrész Rozáliát és Varjú Mártát javasolta az igazgatói, illetve főszerkesztői posztra.

Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának az elnöke elmondta, hogy Ökrész Rozália 2012 óta igazgatója a lapkiadó kft-nek. Vezetése alatt a vállalatot sújtó súlyos adósságokat törlesztették, pótolták az elmaradt fizetéseket és kifizették az azok után járó adókat, járulékokat. Az intézkedéseknek köszönhetően egymás után hét évet pozitív eredményekkel zárt a vállalat. Vezetése alatt a lap deszkje visszakerült Újvidékre, ennek következtében egyszerűsödött a munkafolyamat, a kommunikáció pedig gördülékenyebbé vált.

Varjú Márta 1985 óta dolgozik a Magyar Szó szerkesztőségében. 2011 óta a lap ideiglenes, majd megbízott főszerkesztője, 2012 óta pedig a főszerkesztője. A szerkesztőséget biztos kézzel irányította, a felmerülő nehézségeket áthidalta, átszervezte a deszket és sikerült összekovácsolnia egy jól működő csapatot. Igyekezett arra is, hogy tartalmában és küllemében is megújítsa a lapot, illetve a mellékleteket is fejlesztette, mondta Jerasz Anikó.

A vitában egyedül Kucsera Géza (Magyar Mozgalom) szólalt fel az ellenzék részéről. Elöljáróban elmondta, hogy nem szavazza meg a kinevezéseket, s ezt a döntését próbálta indokolni. Elolvasta a jelöltek programját, de azt sehol sem találta meg, hogy mit szeretnének tenni az egyszólamúság ellen, mert ezekben a sajtóorgánumokban csak bizonyos körök jelenhetnek meg, mások nem. A tartalomfejlesztésben nincs szó a vajdasági magyarságról, mondta. Kucsera kifogásolta, hogy a jövőben a Magyar Szó fejléce alatt az szerepel majd, hogy „a vajdasági magyarság lapja”. Hányan olvassák a Magyar Szót? – tette fel a kérdést az ellenzéki tanácsnok. Az elmúlt időszakban tisztogatások jellemezték a napilapot és hetilapot is, s nem kellene, hogy ez legyen a cél továbbra is, fogalmazott Kucsera. El kellene fogadni az európai mércéket, s az EBESZ jelentés egészen mást mond a vajdasági magyar lapokról, rossz irányba haladunk. Őszinte, pluralista írásokra van szükség – fejezte be beszédét Kucsera Géza.

Hajnal Jenő, az MNT elnöke a lap alcímének változásáról elmondta, hogy ez egy perspektíva lehet, hogy az egész közösséget fel tudjuk karolni. Az EBESZ jelentésről azt mondta, az egy egyszemélyes jelentés, amelyben a sajtószabadság és a sajtó sokszínűségének a lényegét abban látják, hogy a nemzeti tanácsok szerepét le kell építeni. A nemzeti tanácsok ugyanis szerintük olyan szerepet vállalnak, ami elfogadhatatlan. Hajnal szerint ezzel egy életveszélyes játék indult el, ennek pedig az a lényege, hogy megvonják a nemzeti tanácsok szerzett, az alkotmány által szavatolt jogait. – Több mindenben egyet tudok érteni Kucsera Úrral, például azzal is, hogy egy kisebbségi sajtónak olyan közösségi lapnak kell lennie, amely az egész itt élő magyarsághoz tud szólni, de ugyanakkor az egyetemes magyarsághoz is. Amit én hiányolok ebből a programból, a világban szétszóródott magyarokkal való kapcsolattartás. Konkretizálni kellene az online-kiadás bővítésének tervét is. Nehéz korszakon van túl a Magyar Szó, mondta Hajnal Jenő, s köszönetet mondott az igazgatónak és főszerkesztőnek, hogy konszolidálták az újságot, hogy jövőről és perspektíváról tudunk beszélni, s tervekről. A szavazás során 28-an támogatták a Magyar Szó igazgatójának és főszerkesztőjének a kinevezését, s ketten ellenezték.

A Hét Nap igazgatójának ismételten László Editet javasolták, főszerkesztőnek pedig Barát Tóth Lívia eddigi főszerkesztő helyettest. László Edit nyolc éve a Hét Nap Lapkiadó Kft. igazgatója, vezetése alatt a szerkesztőség új székházba költözött, ami számos pozitív változást hozott. Az igazgató is magas szinten látta el feladatait. Barát Tóth Lívia 1985 óta dolgozik újságíróként és szerkesztőként. 2001 óta a Hét Nap szerkesztője, majd főszerkesztő helyettese. Jelen volt a Hét Nap 6 évvel ezelőtti arculatváltásának a kidolgozásánál. Küldetésének érzi, hogy a lapban sikeresen ötvözze a korszerű és a klasszikus vonulatot, ahol a hagyományos értékek és az új témák kiegészítik egymást, mondta a két jelöltről Jerasz Anikó. A Hét Nap vezetésének kinevezése kapcsán a vitában senki sem kért szót, a szavazás pedig hasonlóan alakult, mint a Magyar Szó esetében: két ellenszavazattal a többség támogatta a jelölteket. A szavazás után Hajnal Jenő köszönetet mondott Talpai Lórántnak, a Hét Nap eddigi főszerkesztőjének, aki egy nehéz időszakban sikeresen vezette az újságot. – Németh Ernő 

(Vajdaság MA, 2020. szeptember 18.)