A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
Elfogadta tavalyi zárszámadását az MNT
VMMI krónika
2014. február 27.
 A Magyar Nemzeti Tanács 40. rendes ülésén a tanácstagok elfogadták a 2013. évi zárszámadását, amely a tanács tavalyi bevételeinek összegét 448 millió dinárban állapítja meg, a 104 millió dináros többletbevételt az MNT ösztöndíjprogramjának megvalósítására fordítják 2014-ben. A Magyar Nemzeti Tanács elfogadta a 2014–2020-as Tudományügyi stratégiát, a Szekeres László Alapítvány 2013-as évre vonatkozó jelentését és zárszámadását, illetve az MNT által alapított médiaházak és kulturális intézmények szakmai és pénzügyi beszámolóját.
A Magyar Nemzeti Tanács 8 bevételi forrásból valósította meg tavalyi költségvetését: a fel nem használt bevételek mellett külföldi, köztársasági, tartományi és önkormányzati támogatásból gazdálkodott, valamint a kamatbevételek és az önkéntes adományok segítségével valósította meg feladatait – számolt be Várkonyi Zsolt, a tanács Közigazgatási Hivatalának elnöke.
Várkonyi a Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatalának 2013. évi munkájára vonatkozó beszámolójában kiemelte, hogy a hivatal a stratégiákban is meghatározott négy fő területre korlátozódva végezte a munkáját, amely 2013-ban a népesedési akciótervvel bővült. A közoktatás terén megvalósított eredmények közül kiemelte a Kisiskolások éve programot, a beiskolázási kampány, az iskolabuszok megszervezését, a Tőkés László Alapítvány munkájában való részvételt, illetve a Felsőoktatási ösztöndíjprogram kiteljesedését. A kultúra területéről kiemelte a gombosi tájház felújítását, az Aracs konferencia megszervezését, illetve a Kosztolányi-emlékpark munkálatainak megkezdését, ahol márciusban leleplezik a Gimnazista című szobrot. Ami a tavalyi évben újdonságot jelentett, az a Demográfiai Akcióterv, amely olyan programokat, intézkedéseket, javaslatokat tartalmaz, amelyek a vajdasági magyarság negatív népszaporulatának csökkentésére és a nagycsaládok társadalmi megbecsülésének erősítésére irányulnak, ennek kézzelfogható eredménye a www.csalad.rs honlap.
A Magyar Nemzeti Tanács elfogadta a 2014–2020-as Tudományügyi stratégiát, amely a kisebb csoportokban vagy egyénileg tevékenykedő kutatókat szorosabb kapcsolatrendszerbe fűzve, bizonyos területeken új intézményes hátteret biztosítva erősítené a vajdasági magyar tudományos területeken tevékenykedők helyzetét. Mindez alapját képezheti a folytonos utánpótlás biztosítását és a kutatási eredmények hathatósabb kiaknázását a közösség javára – tartalmazza az indoklás.
A tanács elfogadta a Szekeres László Alapítvány 2013-as évre vonatkozó jelentését és zárszámadását, illetve az MNT által alapított médiaházak és kulturális intézmények szakmai és pénzügyi beszámolóját.
Egyhangú döntés született a Magyar Szó Kft. 2013. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról is. Ökrész Rozália, a lapkiadó igazgatója elmondta, hogy a tavalyi évre előirányzott 335 millió dináros bevétel 4,5 millióval haladta meg a tervezettet, így 7,3 milliós nyereséggel zárták az évet, emellett megfelezték a tartozásokat is.
László Edit, a Hét Nap igazgatója jelentős arculatváltásról számolt be, amelynek az eredménye egy tetszetősebb és tartalmasabb hetilap. Augusztus óta színes oldalakkal és RTV-melléklettel jelenik meg a Hét Nap. Az arculatváltás mellett folyamatos szakmai továbbképzés is folyik a lapnál, de továbbra is pénzügyi megszorítások és létszámstop nehezíti a munkát – számolt be László Edit a Hét Nap Lapkiadó Kft. igazgatónője.
A Pannónia Alapítvány 2013-as szakmai és pénzügyi beszámolója is napirendre került. A Pannon RTV igazgatója, Bodzsoni István elmondta, hogy adásuk mára Vajdaság egész területén fogható, a rádió hallgatottsága is jelenősen megnőtt. A magyar közmédiával történt megállapodásnak köszönhetően a médiaház a legmodernebb HD digitális technikával szerelte fel a stúdióit. Emellett folyamatos optikai élő kapcsolat valósult meg Budapest, Szabadka és Topolya között, amely a tervek szerint Belgrád felé bővül.
Ugyancsak megszavazták a Mozaik Alapítvány 2013. évi beszámolóját, amelyet Király Károly igazgató ismertetett a tanácsnak. Az igazgató a felszerelés felújításának, valamint az adósságok törlesztésének szükségességét hangsúlyozta.
A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 29 millió dinárból gazdálkodott tavaly, amelyet a művelődési archívum, a digitális adattár és egyéb programok megvalósítására fordítottak. Káich Katalin tanácstag a kutató szemszögéből méltatta a VMMI tevékenységét. A digitális adatbázisnak köszönhetően a kutatáshoz szükséges anyaggyűjtés több évtizedes munkája jelentősen lerövidült, ami pozitív eredményeket hozhat a vajdasági magyarság művelődéstörténete szempontjából – hangsúlyozta a tanácstag.
Forum Könyvkiadó beszámolójában az online könyvrendelés, illetve a könyvnyomtatásban megvalósult grafikai arculatváltás szerepelt, a tanács egyhangúlag elfogadta a pénzügyi beszámolót. Ezt követően a kisebbségi önkormányzat tagjai megszavazták az MNT által társalapított kulturális intézmények 2013-as beszámolóját.
A Pannónia Alapítvány Igazgató Bizottságában bekövetkező személyi cseréről is döntés született, az új tag Szakály József atya.
Végül a Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsaira vonatkozó törvény kapcsán meghozott alkotmánybírósági határozatról szóló beszámoló elfogadásáról döntött az MNT. Rácz Szabó László képviselő szerint a törvény nem biztosít autonómiát a magyarságnak, különösen káros, hogy az alkotmánybíróság még ezen felül is 10 rendelkezésben csorbította a kisebbségi önkormányzatok hatásköreit. A tanácstag kampányjavaslatot tett a törvény ellen. Korhecz Tamás, az MNT elnöke válaszában hangsúlyozta, hogy a két rendelkezés megszüntetése nem jelent működési zavart a nemzeti tanácsok munkájában.
Basity Gréta