A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!

A hónap könyve

[Könyvek]
Bence Erika
Veszprém, 2015, Iskolakultúra
Átjárás múlt és jelen között Bence Erika tanulmánykötete behatóan elemzi a benne felmerülő irodalomtörténeti kérdéseket. Ami viszont magával ragadja az olvasót, hogy a kötet tanulmányainak témája mind a szakembert, mind a a laikus olvasót érdekelheti. Ugyanis izgalmas utat választott egy-egy új alkotás elemzéséhez. A XIX. századi alkotások, a „lerágott csontok” új megközelítésben, új kutatási eredményekkel ismét újként tárulnak az olvasó elé. Katona József Bánk bán című drámájának elemzése során a tanulmányíró az I. felvonás első jeleneté ... >
[Könyvek]
Bence Erika
Újvidék, 2012, Bölcsészettudományi Kar – Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium
Az Arachné szőnyege című kötetet mind az irodalom alakulástörténeti kutatása, mind történetének oktatási modellje szempontjából az újítás, az elméleti és történeti újraértés igénye hozta létre; a magyar irodalom történetének egyedi látásmódja (víziója) mellett a történeti poétikák értelmezésének változatos stratégiáit is felállítja. Irodalomértésének két fontos elvi/gondolati alaptétele van. Az egyik, hogy az irodalom történetét hálózatos szövevényként, a lineáris tendenciák helyetti viszonyrendszerek oda-vissza ható mozgásaként képzeli el, ... >
[Könyvek]
Bencsik Emese
Újvidék, 2012, Forum
[Könyvek]
Bencsik Orsolya
Újvidék, 2009, Forum
FRISS HANG Vannak fogalmak, minősítést szolgáló jelzők főleg, melyeket előszeretettel használ a kritika, holott értékük, jelentőségük a művek irodalmi értékét tekintve inkább másodrendűnek, mint lényegesnek mondható. Ilyen az írói bátorság, ami körül egykor emlékezetes polémia folyt Móricz és Kosztolányi között. És ilyen az írásom címébe vett frissesség is, amely ugyancsak nem esztétikai kvalitást jelent, művek, könyvek kapcsán mégis eszünkbe jut(hat), mert az irodalom egy adott pillanatában fontosnak véljük, érezzük. De erről majd később. Lás ... >
[Könyvek]
Bencsik Orsolya
Újvidék–Budapest, 2012, Forum–JAK
Műnemváltás A fiatal topolyai költő/író második kötete ez a rövidprózákat tartalmazó könyv, az első a Forumnál jelent meg 2009-ben, Kékítőt old az én vizében címmel – és ettől eltérően „még csak” verseket tartalmazott. Amikor egy költő prózaírásra adja a fejét, óhatatlanul fölbukkan az a vélemény, hogy azért váltott műnemet, mert a magyar irodalmi közvélemény mintha azt tekintené „igazi” írónak, aki regényt, de legalábbis prózát ír. Mintha a költészet amolyan „úri huncutság” lenne, elvont, légies, vájt fülűeknek való. De Bencsik Orsolya olva ... >
[Könyvek]
Bencz Mihály
Zenta, 2013, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
 A családi hagyatékban őrzött emlékek és dokumentumok alapján állt össze a kötet a szerző születésének századik évfordulóján. Hála lányának, Bencz Arsenović Gabriellának, az írói hagyaték ápolójának, most közkinccsé válik a lappangó hagyaték közlésre érdemes része, mindaz, ami Bencz Mihály életművének tartozéka ugyan, de töredék mivoltából eredően csak járulékos része, kiegészítője lehet a befejezett életműnek, és hogy mint örökös és mint tanú vállalta a család történetének a megírását is. A maguk elszórtságából kiemelve levelek, vers- és próza ... >
[Könyvek]
Bene Annamária
Újvidék–Szabadka, 2010, Forum – Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar
[Könyvek]
Benedek Miklós
Újvidék, 2014, Forum Könyvkiadó
Röntgenezett versek Benedek Miklós a mai fiatal vajdasági magyar költészet Albert Flóriánja. A vajdasági magyar irodalom olvasói, alakulásának követői pontosan tudják, hogy Benedek Miklós első, Nem indul hajó című kötete után két évvel Mintha emberekből állna címmel a második is napvilágot látott. Két év telt el tehát azóta, hogy sorrendbe öntve először olvashattam a Toscana≠Toszkána, a Podolszki felkel és jár, a Szobor, Az én eposzom vagy épp a Fogtündérre várva című verseket. Ha a két öncélú megfeleltetés közötti távolság nem lenne vész ... >
[Könyvek]
Beretka Sándor
Újvidék, 2012, Forum
Id. Beretka Sándor (1930–) Fejértelepen születtem 1930. december 18-án. Szüleim, Beretka István és Rozália, földműveléssel foglalkoztak. Az elemi iskolát Fejértelepen, míg a gimnáziumot Becskereken végeztem el. Szabadkán 1951-ben az Építőmérnöki Középiskolában diplomáztam. A szakvizsgát 1956-ban Szarajevóban tettem le. A katonaságot 1951 és 1952 között Kninben szolgáltam. A szabadkai Építőipari Főiskolán 1962-ben diplomáztam, míg a belgrádi Szervezeti Tudományok Egyetemén 1980-ban szereztem diplomát. Nős vagyok, feleségem, Franciska nyugdíjas ... >