A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
Felhívás a XXI. Kálmány Lajos Népmesemondó Versenyen való részvételre
2015. március 18., 10:13
Kálmány Lajos, vidékünk első néprajzkutatója, a modern magyar folklórtudomány egyik megalapozója tiszteletére, valamint az öt éve elhunyt Bodor Anikó néprajzkutató emlékére a Zentai Önkormányzat és a zentai Városi Könyvtár huszonegyedik alkalommal rendezi meg a Kálmány Lajos Népmesemondó Versenyt. Az elődöntőit április végéig hat körzetben: a Bánságban (Nagykikinda és Torontálvásárhely), Nyugat-Bácskában (Bácskertes), Közép-Bácskában (Bácsfeketehegy vagy Temerin), Észak-Bácskában (Szabadka vagy Hajdújárás) és a Tisza mentén (Zenta), döntőjét pedig 2015. május 30-án délelőtt 10 órai kezdettel a Zentai Alkotóházban szervezi meg.
Felhívás a XXI. Kálmány Lajos Népmesemondó Versenyen való részvételre
1. Előadóművészi kategória: egy népmese előadása. A versenyszám műsorideje legfeljebb 5 perc lehet. Korcsoportok:

a) óvodás korosztály,
b) 7–10 éves korosztály (kisiskolások),
c) 11–14 éves korosztály (felsős diákok),
d) 15–18 éves korosztály (középiskolások),
e) a felnőttek korosztálya.

2. Néprajzi (népmesegyűjtő) kategória: legalább két, napjainkban hallott rászedett ördög-mese
a) vagy hangszalagra való rögzítése és lejegyzése,
b) vagy versenyen való elmondása.
Ebben a kategóriában műsoridő-korlátozás nincs.

A rászedett ördög-mesék: A rászedett ördög-, vagy ostoba ördög-mesék (AaTh 1000–1199) központi témája, hogy hogyan járt túl az egyszerű, de furfangos ember/asszony, az ostoba ördög/halál/óriás stb. eszén. Az ebben a műfajban szereplő ördög, halál, óriás stb. nem azonos a tündérmesék félelmetes alakjával. Igaz, hogy nagy testi erővel és különleges képességekkel rendelkezik, de butaságának köszönhetően nevetséges és legyőzhető lesz. Az ördög komikus viselkedéséből és az egyszeri ember leleményességéből fakadó humornak tulajdoníthatóan ezek a mesék valójában tréfás mesék, a hagyományos mesemondáskor is elmondásuk elsődleges funkciója a közönség megnevettetése.

3. Képzőművészeti kategória: Mióta van a czigányoknak házuk?, Az okos cigány és Az ördögök című mesék illusztrálása bármely képzőművészeti technika alkalmazásával. Az ajánlott mesék forrása:

1. Mióta van a czigányoknak házuk? (Borbély Mihály meséje, Egyházaskér)
Kálmány Lajos: Hagyományok II. Borbély Mihály mondása után.
Néphagyományokat-Gyűjtő Társaság, Szeged, 1914. 46–48.
Újabb közlés: Katona Imre (szerk.): Pingált szobák. Borbély Mihály meséi Kálmány Lajos gyűjtése. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1976. 81–85.

2. Az okos cigány (Mester András meséje, Szaján)
Beszédes Valéria: Jávorfácska. Félszáz szajáni népmese. Életjel Könyvek 15. Szabadka, 1978. 63–68.

3. Az ördögök (Szűcs László meséje, Ludas)
Raffai Judit: A Rézmonyos. Ludasi népmesék. Palics–Ludas, Szabadka, 2000. 73–75.

A verseny tehát két részből: körzeti elődöntőkből és döntőből áll. Az előadóművészi kategóriában a versenyzők a magyar népmesekincsből választhatnak tetszés szerint egy népmesét. A néprajzi kategória versenyzői a nagyszüleiktől, szüleiktől vagy más ismerősüktől hallott ördögmesét: a) vagy hangszalagon rögzítve és lejegyezve a gyűjtésre vonatkozó adatok feltüntetésével elküldik a lenti címre, és ezzel a gyűjtéssel pályáznak a versenyen, b) vagy előadják gyűjtésüket a versenyen.

Jelentkezni az alábbi címre lehet: Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ, 24400 Zenta, Posta utca 18. Bővebb felvilágosítás a (024) 811-266-os telefonszámon kapható. A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni:

1. a versenyző teljes nevét,
2. születési évét és korcsoportját,
3. levélcímét és telefonszámát,
4. a versenykategóriát,
5. az elmondásra kerülő népmesék címét és
6. a felkészítő személy nevét és telefonszámát.

A képzőművészeti pályázatra érkező munkákkal együtt ugyancsak kérjük a versenyző teljes nevét, születési évét, levélcímét, telefonszámát és felkészítőjének nevét is mellékelni.

Jelentkezési határidő: 2015. április 17.

 

Mellékletek:
az_ordogok.pdf   (104 kB)   FileType
az_okos_cigany.pdf   (260 kB)   FileType