A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
Akkreditált pedagógus képzés - A népzene, mint zenei anyanyelv
2017. december 10., 15:40
A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 24 órás akkreditált pedagógusképzése a 2017. december 9–10-én. Katalógusszáma: 864.

Létszám korlát 70 fő.
Akkreditált pedagógus képzés - A népzene, mint zenei anyanyelv A képzés célja a népzenei anyanyelv megismerése, megértése és aktív művelése, magyar népzenei alapismeretek elsajátítása. Népdaltanítási módszerek és népi hangszerek bemutatása, vidékünkre jellemző népszokások dalainak megismertetése egy háromszintű képzésben.
A hangközök, hanglépések, hangsorok, ritmus, helyes légzés megfelelő gyakorlása népdalokon keresztül. Rávilágítás a népdalok tanításánál felmerülő problémákra, a szöveghez alkalmazkodó ritmus helyes betanítására (nyújtott és éles ritmus és beszédszerűség). Ismertetjük a vajdasági és a Kárpát-medence magyar és nemzetiségi népzenét bemutató egyetemes népszerűsítő kiadványokat, a vajdasági magyar népzenei adattár hangfelvételeit, a pedagógusoknak új eszköztárat nyújtva. Nagyapáink és nagyanyáink életében még élő, a naptári évhez és az emberélet fordulóihoz kapcsolódó szokások, szokásdalok és a gyermekélet játékdalait szeretnénk visszatanítani a gyermekekkel. A közös éneklés és zenélés öröme az óvodában és az osztályban. A gyermekeknek és pedagógusaiknak szóló népzenei rendezvények, szemlék, versenyek bemutatása Vajdaságban és a Kárpát-medencében.

Előadók:
Borsi Ferenc, az Óbudai Népzenei Iskola és a Nyíregyházi Főiskola népzene-oktatója
Lázár Katalin, a MTA BTK Zenetudományi Intézet népzenekutatója
Németh István, a MTA BTK Zenetudományi Intézet népzenekutatója
Szabó Annamária, népi ének oktató, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népi énektanár szakos hallgatója
Vakler Anna, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népi ének oktatója

Leginkább az óvodás és alsós gyermekekkel foglalkozó pedagógusok hasznosíthatják a megszerzett tudást.
A jelentkezési határidő 2017.12.1.

Információ Juhász Gyulánál, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet népzenei munkatársánál, a gyula@vmmi.org villámpostacímen, vagy a 062/ 56 62 34-es telefonszámon kapható.