A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
Döntés nélkül
VMMI krónika
2018. november 15.
Új fontos vajdasági dátumok és a költségvetés kérdései lesznek
a meghatározó vitapontok

Egyetlen döntés sem született a Tartományi Képviselőház tegnapi, 26. ülésén. A tervezett tizenhárom napirendi pont közül az első témakörben sem jutottak megállapodásra. Az ülés ma kilenc órakor folytatódik. A tartományi kormány megalakulásának két és fél éves időszaka alatt a tervezett fejlesztések többségét sikeresen megvalósította, nyilatkozta Igor Mirović, a tartományi kormány elnöke a Vajdasági Képviselőház tegnapi ülése előtt. Bejelentette, hogy a következő ülés alkalmával a közgyűlés képviselői a tartományi kormány tervezett programjának az eredményeit veszik majd górcső alá, amelyet 2016 júniusában szavaztak meg. Mirović kiemelte, mindez fontos lépés a kijelölt tervek végrehajtásának a nyomon követése érdekében. – A folytonosság és a felelősség tanúsítására törekszünk Vajdaság politikai színterén. Célunk, hogy a fennmaradt projektumok többségét a jelenlegi kormány mandátumának lejárta előtt megvalósítsuk, valamint hogy újabb kisebb projektumok felé is lépések szülessenek – mondta a tartományi kormányfő. Hozzátette, elégedett az idei év első kilenc hónapjának a költségvetési eredményeivel. A 74 milliárd dináros költségvetésből kilenc hónap alatt 54 milliárd dinárt költöttek el.
Dr. Bagi Bojan, a Vajdasági Magyar Szövetség tartományi képviselője szintén elégedettségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a kormány a 75 százalékát teljesítette a megszavazott költségvetésnek. Kiemelte, hogy ha az év végéig folytatódna e tendencia, akár a 90 százalék is elérhetővé válna. Csonka Áron, az Alternatíva Vajdaságért képviselője szerint a jónak számító teljesítmény részleteiben szemlélve más képet mutat. Úgy véli, hogy a költségvetés 60 százaléka valójában átutalási eszköz, főként a magasabb hatalmi struktúrák részéről, amelyek főleg a köztársasági költségvetésből, valamint külföldi adományokból érkeznek. A fennmaradt 14 százalék valójában az, ami a saját bevétele a tartománynak. Hozzátette, hogy elégedetlenek az állami földek bérbeadásával, amely Csonka Áron szerint nagyon alacsony százalékban valósult meg. Elmondta, hogy tíz olyan titkárság van, amely igen alacsonyan valósította meg a költségvetési forrásoknak a szétosztását.

Dr. Bagi Bojan szerint az év végéig biztosan javulni fog a helyzet, hiszen mint mondta, a titkárságok többsége procedurális kérdések miatt nem tudta belefoglalni a jelentésbe az elért eredményeket. Đurađ Jakšić szerb radikális párti frakcióvezető szintén elégedetlenségét fejezte ki a költségvetési javaslattal szemben. A tartományi kormány tevékenysége szerinte konkrét tervek és program nélkül ment végbe az idei év első kilenc hónapjában. Az ígéretek közül nem sok valósult meg, mindemellett óriási mértékű összeget, több 100 millió dinárt költöttek el olyan projektumokra, amelyek kudarcra vannak ítélve.
A parlamenti ülés napirendi pontjai között szerepeltek még többek között az új vajdasági dátumok és elismerések, valamint az ügyrend módosításáról és kiegészítéséről szóló határozat. A tartományi jelentőségű dátumok megállapításáról és ünnepélyes megjelöléséről szóló képviselőházi határozat kapcsán, amely azonos rangú tartományi jelentőségű dátumokként november 25-ét, május 15-ét és december 10-ét, valamint augusztus 20-át, augusztus 10-ét, október 16-át, december 1-jét és január 17-ét határozza meg, többen is kifejtették véleményüket. Csonka Áron szerint nincsenek egyenrangúan megítélve azok a napok, amelyek egy-egy nemzeti közösséghez fűződnek és amelyek egy-egy jelentősebb dátumot jelölnek meg. Úgy véli, nem elfogadható, hogy a kormány határozza meg a bizottság összetételét, amely megítéli és odaítéli ezeket a kitüntetéseket, valamint a díjazást és a javadalmazást. Erről a képviselőháznak külön döntést kellene hoznia, hiszen eredetileg ez a képviselőház hatásköréből ered. Dr. Bagi Bojan fontosnak tartja, hogy kibővült a díjak száma és a díjak területének a lefedése. A határozat szerint összesen nyolc témakörben osztanak ki elismeréseket, köztük az egyik díj Fehér Ferenc nevét viseli.
Goran Paunović, a Demokrata Párt frakcióvezetője a vajdasági jelentőségű díjak és elismerések kapcsán elmondta, a díjak számának gyarapodása fontos előrelépés közösségünkben, az elnevezésekkel kapcsolatos döntéseket azonban egy részletesebb megbeszélésnek vagy vitának kellett volna megelőznie. Nehezményezi azt is, hogy nem derül ki az sem, hogy melyik elismerést miért adják és mikor. Dr. Bagi Bojan az ügyrend módosításáról és kiegészítéséről szóló határozat kapcsán kiemelte, hogy ez azért nagyon fontos a számukra, mert az anyanyelvhasználat egy alapvető jog, amely alkotmányba van foglalva, és amely több éven keresztül érvényesül a tartományi képviselőházban. Kiemelte, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség folyamatosan a jogok mellett áll ki, ugyanakkor megérti az aktuális helyzetet is. Elmondta, hogy a most elkészült infrastruktúra lehetővé teszi majd, hogy a képviselők anyanyelvükön szólalhassanak fel, valamint azt, hogy anyanyelvükön kapják el a képviselőház, illetve más ülések anyagát. (trk) (Magyar Szó, 2018. november 15.)