A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
A Szekeres László Alapítvány pályázata kis összegű projektumokra, programokra és eszközbeszerzésre
Határidő: 2011. június 10.
Elnyerhető összeg: 30.000–200.000 dinár
Szekeres László Alapítvány
A Szekeres László Alapítvány a Szülőföld Alap támogatásával pályázatot hirdet 2011. január 1-jétől május 31-éig lebonyolított, illetve lebonyolítandó kis összegű projektumokra, programokra és eszközbeszerzésre.
A Szekeres László Alapítvány pályázata kis összegű projektumokra, programokra és eszközbeszerzésre
Pályázati felhívás

A Szekeres László Alapítvány (a továbbiakban: SZLA) pályázatot hirdet a Szerbiában élő magyar közösségek önazonossága megőrzésének, fejlődésének és megerősödésének, kulturális-közművelődési, anyanyelvi oktatási, helyi jellegű média, tudományos, művészeti és hitéleti tevékenységgel foglalkozó szervezetek által 2011. január 1-jétől május 31-éig lebonyolított, illetve lebonyolítandó kis összegű projektumok, programok és eszközbeszerzés, Szülőföld Alapból származó támogatására.

Nem pályázhatnak természetes személyek, továbbá a budapesti székhelyű Szülőföld Alap, valamint a SZLA pályázatainak azon korábbi kedvezményezettjei, akiknek a megítélt támogatásról szóló elszámolását a pályáztató visszautasította, illetve akiknek a pályázat lezárása napján elszámolatlan támogatása van.

A pályázati felhívás NEM VONATKOZIK a bel- és külföldi oktatási intézményekben folytatott graduális, inter- és posztgraduális egyéni tanulmányok, diáksegélyezés, folyóirat- és könyvkiadás, továbbá sport- és egyéb szabadidőtevékenységet folytató szervezetek, nyereségtermelő tevékenységet űző gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók és mezőgazdasági termelők támogatására.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A pályázók köre: szerbiai székhelyű, jogi személyiséggel rendelkező intézmények és szervezetek.
A pályázat megvalósulásának helye: Szerbia területe.
Az elnyert támogatások elszámolásának határideje: a projektum lebonyolítása utáni 15 nap, de legkésőbb 2011. június 15.
A pályázat megvalósulásának végső határideje: 2011. május 31.
A pályázatok beadásának kezdő időpontja: 2011. május 24.
A pályázat beérkezésének határideje: 2011. június 10., péntek 14.00 óra, amely időpontig a pályázat mindkét változatának – a nyomtatottnak akár behozva, akár postai úton küldve is – be kell érkeznie a SZLA irodájába. A pályázat határidőn belüliségének megállapítása során nem a levélküldeményen szereplő postabélyegző dátuma az irányadó.
Legkisebb pályázható összeg: 30 000,00 dinár
Legmagasabb pályázható összeg: 200 000,00 dinár
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat (a Szekeres László Alapítvány honlapján – www.szla.org.rs – 2011. 05. 23-ától megtalálható pályázati űrlapot) e-mailben a kisosszegu@szla.org.rs címre és egy eredeti példányban, postai küldeményként (vagy munkanapokon 8.00 és 13.00 óra között a SZLA irodájában személyesen átadva, illetve munkanapon 13.00 és 20.00 óra között, szombaton és vasárnap pedig 8.00 és 18.00 óra között a szabadkai Magyar Ház portáján személyesen leadva) a
 
SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY,
Kis összegű pályázat
24000 Szabadka/Subotica,
Age Mamužića 11/II.

címre kell eljuttatni.

Részletesebb tájékoztatás az Alapítvány telefon, illetve faxszámán: 024/554-450.

A pályázat érvénytelen, amennyiben:
  • a pályázó támogatási kérelmét nem a rendszeresített pályázati űrlapon, nyújtotta be;
  • a pályázatot nem mindkét formában (elektronikus formában – a megadott Excel fájlban – és kinyomtatott, aláírt, bélyegzővel ellátott eredeti példányban), nyújtotta be, és/vagy a két változat tartalmilag nem azonos;
  • a pályázó nem tartozik a pályázóknak a fentiekben meghatározott körébe;
  • a pályázó a támogatási kérelmet más jogi személy nevében, helyett vagy érdekében nyújtja be;
  • a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra, vagy a megadott értékhatárok közötti összegre nyújtotta be;
  • a pályázati űrlap a pályázati felhívásban meghirdetett határidőben nem érkezik be a megadott címre;
  • a pályázati űrlapon nem szerepel a pályázó szervezet törvényes képviselőjének sajátkezű aláírása és a pályázó bélyegzője;
  • ha a pályázati űrlapon a megfelelő rovatban nem, vagy hibásan szerepel a pályázó szervezet statisztikai törzsszáma (matični broj), vagy, ha ennek alapján a pályázó nem azonosítható be a nyilvánosan hozzáférhető internetes adatbázisokban.
A Szekeres László Alapítvány

Mellékletek:
palyazati_urlap.xls   (64 kB)   FileType
kitoltesi_utmutato_2011.doc   (31 kB)   FileType