A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
November 14. – A vajdasági magyar képzőművészet napja
A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, a zentai Városi Múzeum és a Topolyai Művésztelep kezdeményezésére Ács József festőművész, pedagógus, kritikus és képzőművészeti szervező születésnapját, november 14-ét javasolta a Magyar Nemzeti Tanács kulturális bizottsága a vajdasági magyar képzőművészet napjának ünnepévé. A Magyar Nemzeti Tanács december 3-i gyűlésén hozott döntést (H/13/2013) a vajdasági magyarság e jeles napjáról.

Ács József alkotói magatartását a szüntelen keresés, a folyamatos megújulásra való készség és képesség jellemezte. Nyitott volt a legkorszerűbb művészeti törekvésekre, a neocézanneizmus, a geometriai- és lírai absztrakció, az op-art, a neorealizmus, a konceptuális művészet és a posztmodern művészet kifejezési formái egyaránt fellelhetőek életművében. Aktuális társadalmi- és képzőművészeti kérdések egyszerre voltak jelen egy-egy alkotásában. Pedagógusi tevékenységének a különböző iskolákon túl egy rendkívül ötletes módon, a Magyar Szó napilap hasábjain formált teret. Ez a nyitott és nyílt képzőművészeti tanoda, a Képzőművészeti Levelező Iskola sok fiatal művészpalántának nyújtott bemutatkozási és fejlődési lehetőséget. Az említett lap munkatársaként naprakész kritikáival is gazdagította a kortárs, de napjaink képzőművészeti életét is. Ma is működő művésztelepek (a zentai 1952-ben, a topolyai 1953-ban, az óbecsei 1954-ben) elindításában vállalt tevékeny szerepet, melyeknek köszönhetően számos vajdasági közgyűjtemény jött létre. Sokoldalúságának alapos bemutatása természetesen nem önmagáért való tevékenység volna, sokkal inkább biztosíthatna motivációt a hozzá hasonló feladatok vagy részfeladatok vállalásához.

Ács József