A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!

A hónap könyve

[Könyvek]
Újvidék, 2015, Forum Könyvkiadó
Néhány évvel ezelőtt, még valamikor a kilencvenes években tettük fel Szivácon, a Szenteleky Napokon a kérdést, hogy „Hol tartasz?”. A Szenteleky Napokon megjelent írókat, költőket, taná¬rokat és másokat kérdeztünk, és félve tettük fel a kérdést, nem tudtuk, érkeznek-e válaszok, s aztán némi meglepetéssel állapít¬hattuk meg, hogy valamilyen módon célba talált a kérdés, sokan, többen válaszoltak rá, ki írásban, ki meg szóban. A kérdéssel meg a válaszokkal együtt járt az összetartozás hangulata és élménye, mert aki megszólalt, mondom, sokan voltak ... >
[Könyvek]
Szabadka, 2015, Életjel Könyvkiadó
Gulyás József összegyűjtött verseinek második kötete (hozzávetőlegesen) nyolc év, tehát alig több mint fél évtized költői „termését” foglalja magában; több mint négyszáz oldalt jelent mégis – a versalkotás/olvasás vallomásossága és szubjektív élményvilága formálta – nem okvetlenül logikus – alakulásrendben. Hogy miért épp ez az 1966-tól 1972-ig terjedő szakasz és ez a 425 oldalnyi vers állt össze kötetté? Megpróbálom az említett szuverén költői világot és a reá épülő – természeténél fogva – szubjektív olvasásélményt megmagyarázni.  Gulyás Józs ... >
[Könyvek]
Újvidék, 2010, Forum Könyvkiadó
[Könyvek]
Újvidék, 2012, Forum – Magyar Szó Kft.
[Könyvek]
A. Sajti Enikő
Szeged–Zenta, 2013, Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet – Zentai Történelmi Levéltár
[Könyvek]
A. Sajti Enikő
Budapest, 2004, Napvilág Kiadó
[Könyvek]
A. Sajti Enikő
Újvidék, 2010, Forum Könyvkiadó
[Könyvek]
A. Sajti Enikő
Budapest, 1987, Kossuth Könyvkiadó
[Könyvek]
Aaron Blumm
„És szorítalak. Nem is engedlek el” Talán nem egészen egyértelmű, lehet-e a hónap könyveként beszélni egy nyomtatásban még meg nem jelent szövegről, de Aaron Blumm Biciklizéseim Török Zolival című blogjának olvasottsága s hatása arra utal, hogy a Gutenberg-galaxis részévé nem lett digitális textusok már irodalomkonstruáló tényezőként működnek a vajdasági kultúrában is. Hogy majd a nyomtatott változat és a hálón olvasható variáns viszonya milyen lesz egymáshoz (lásd a Spiegelmann Laura-szövegek felvetette problémaköröket), el nem dönthető. A k ... >